آموزش قرائت قرآن کریم در سطح های ( 4 ، 5 ، 6 و 7 )

 • آموزش قرائت قرآن کریم با گرایش تحقیق و تدویر ( علوم و فنون قرائت پایه ) ( سطح 4 )
 • آموزش قرائت قرآن کریم با گرایش تحقیق و تدویر ( علوم و فنون قرائت تکمیلی ) ( سطح 5)
 • آموزش قرائت قرآن کریم با گرایش تحقیق ( علوم و فنون قرائت پیشرفته )(سطح 6)
 • آموزش قرائت قرآن کریم با گرایش تحقیق (علوم و فنون قرائت حرفه ای ) (سطح 7 )

1399.آموزش_تخصصی_قرائت_سطح_4_تا_7

برنامه درسی دوره

هیچ برنامه تحصیلی پیدا نشد !

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره20 ظرفیت باقیمانده
 • 75,000 تومان
 • 2 ماه
 • 25 ظرفیت
 • نشان دوره
 • گواهینامه دوره
14 دانشجو ثبت نام کرده

تبلیغات

همیار